Rydyn ni’n cynnal sawl fforwm rhithwir. Wrth ddewis fforwm:

1) cliciwch ar eich gwlad gartref

2) dewiswch ddyddiad

Rydyn ni wedi creu rhai fforymau arbenigol, i ddarparu hyd yn oed mwy o ddiogelwch i chi rannu eich stori., to provide even more safety for you to share your story. These are for parents, coaches, women, LGBTQ+ and staff.  These specialised forums will be available to all the home countries.

Please note that we will normally have a maximum of 15 participants. The forums will use the Zoom platform. It should be easy to use, but if you need any help, email info@akdsolutions.com neu ffoniwch ni ar 0345 034 1105 a bydd rhywun ar gael i gynorthwyo.